• Tel. 02-981-7992
  Fax 02-981-7995
 • 50/1203 Moo.9 T.Bangpood
  A.Pakkred Nonthaburi 11120
 • Drop an Email
  business@wge.in.th

การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ & เครื่องจักร

การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ & เครื่องจักร

      สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทำงาน

        อุบัติเหตุหมายถึง สิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ไม่ได้ควบคุมหรือไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด อันเป็นผลมาจากการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

        สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุ อาจแบ่งได้ดังนี้

     1.ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

มักเกิดกับบุคคลที่เข้าทำงานใหม่ ๆ หรือเข้าทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักรใหม่ โดยที่

 

 1. ไม่ได้รับคำอธิบายถึงการปฏิบัติและการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียด จึงมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ

 2. การสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไม่ดีพอ

 3. กฎความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้

 4. ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของงาน

 5. จุดอันตรายต่าง ๆ ไม่ได้ทำการแก้ไข

 6. อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้จัดให้

ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2. ความประมาท

 1. เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากทำงานมานาน

 2. การละเลยไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติผิด ๆในเรื่องความปลอดภัย

 3. เครื่องป้องกันอันตรายหรือเครื่องกั้นจัดไว้ให้ แต่ไม่ใช้หรือถอดออก

 4. ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้เหมาะสมก็ตาม

 5. ยกของด้วยวิธีผิด ๆ จนน่าจะเกิดอันตราย

 6. อิริยาบทในการเคลื่อนไหวน่าจะเกิดอันตราย เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้าว การปีนป่าย

 7. การหยอกล้อ หรือล้อเล่นในระหว่างการทำงาน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

thThai
en_USEnglish thThai