การใช้สัญญาณมือ ในการบังคับใช้งานเครน

  ปั้นจั่นหรือเครน ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วในงานก่อสร้าง ตลอดจนงานอุตสาหกรรมหลากชนิด ทั้งในโรงงานผลิต-ประกอบรถยนต์ ธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า ท่าเรือ เป็นต้น แต่สิ่งไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวก็คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น ทำให้มีผู้เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นเพียงเพราะปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมปั้นจั่น และผู้ให้สัญญาณด้านล่าง ดังนั้นทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปติดไว้ที่จุดปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนั่นเอง มีดังต่อไปนี้

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-f8da3829d57b65e2ca6f5cfa73dbd678' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9900e8a8cc14093163c7cf2cd5f28bac' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cd601b61400fb523a73b1fb626021002' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-3d74456bae0c4dce1324bfdd7b397de0' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-ef6808fc4388310e484f8c66456a62fe' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a41f78585aa42553085dd6dd1c8770e9' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-313b374361177289e751f108dbdf7224' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-846abb6279c5b8b94dbf6bc2a7a0dc0e' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c95e2888f68655d10fa2bbfd98609cb0' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-ea2763062733685eee3b9817931123a5' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-25391e58561a8043ce313c9e0d88f2ce' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-4463015c861879f4c2b8ef8ba7ecfe96' }}

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น