ก่อสร้างงานราชการ

อาคารสำนักงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์วิทยาศาตร์ภาคใต้ จ.สงขลา มูลค่าโครงการ 425 ล้านบาท

Preview

สำนักงานกรมศิลปากร

โครงการก่อสร้างสำนักงานกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 538 ล้านบาท

Preview

การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี

โครงการก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี มูลค่าโครงการ 350 ล้านบาท

Preview