ข่าวบริษัท

ข่าวบริษัท

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ ดี คอนโด (J017)

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ ดี คอนโด (J017)

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ตามที…
ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ปี2562

ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ปี2562

ตารางการวางบิล และรับเช็ค ประจำปี 2562 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 02-981-7992-4 ต่อ 110 (กรุณาคอนเฟิร์มเช…
เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บุคคลธรรมดา)

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บุคคลธรรมดา)

การขอรับเงินประกันผลงาน (Retention) จะคืนให้ท่านในกรณีที่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น *** เงินประกันผลง…
เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)

การขอรับเงินประกันผลงาน (Retention) จะคืนให้ท่านในกรณีที่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น *** เงินประกันผลง…