คอนโด High Rise

คอนโด High Rise

Supalai Loft (Khaerai Station)

พื้นที่โครงการประมาณ 2-0-34.5 ไร่ ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 33 ชั้น (รวมดาดฟ้า 1 ชั้น)

Preview