• Tel. 02-981-7992
    Fax 02-981-7995
  • 50/1203 Moo.9 T.Bangpood
    A.Pakkred Nonthaburi 11120
  • Drop an Email
    business@wge.in.th

มารตฐานความปลอดภัยในการทำงาน

มารตฐานความปลอดภัยในการทำงาน

     ทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน?

          คนทำงาน ที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน ส่วนใหญ่มักขาดความเอาใจใส่ ในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทั้งในส่วนตัวคนงานเอง และสถานประกอบการที่ ไม่มีนโยบายเรื่องสุขภาพความปลอดภัย รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้ความรู้ บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่  ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด แล้วเราจะปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

thThai
en_USEnglish thThai