วางบิล - รับเช็ค

วางบิล - รับเช็ค

ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การวางบิล :
รับวางบิลทุกวันศุกร์ที่ 2 และวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
(โดยยึดตามตารางการวางบิล และรับเช็คของบริษัท)

เอกสารประกอบการวางบิล :
กรณีซื้อสินค้า
  1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  2. ต้นฉบับใบกำกับภาษี
  3. ต้นฉบับใบส่งของ (RC)
  4. สำเนาใบสั่งซื้อ (PO)
กรณีงานจ้างเหมา
  1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  2. ต้นฉบับใบส่งผลงานของ sup.
  3. สำเนาใบสั่งจ้าง (WO)

ปฏิทินการวางบิล – รับเช็ค​