การใช้สัญญาณมือในการบังคับใช้งานเครน

2440
การใช้สัญญาณมือในการบังคับใช้งานเครน

ปั้นจั่นหรือเครนถือเป็นเครื่องจักรสําคัญที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วในงานก่อสร้างตลอดจนงานอุตสาหกรรมหลากชนิดทั้งในโรงงานผลิต-ประกอบรถยนต์ธุรกิจขนส่งคลังสินค้าท่าเรือเป็นต้นแต่สิ่งไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวก็คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่นทําให้มีผู้เสียชีวิตพิการและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงเพราะปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมปั้นจั่นและผู้ให้สัญญาณด้านล่าง

ดังนั้นทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นพ ๒๕๕๓ซึ่งประกาศณวันที่22กันยายนพศ ๒๕๕๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29ตุลาคม๒๕๕๓) เพื่อให้ผู้ประกอบการนําไปติดไว้ที่จุดปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนั่นเอง มีดังต่อไปนี้

54321
(2 votes. Average 3.5 of 5)