ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ปี2562

622
ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ปี2562
ตารางการวางบิล และรับเช็ค ประจำปี 2562

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 02-981-7992-4 ต่อ 110
(กรุณาคอนเฟิร์มเช็ค 1 วันก่อนรับเช็ค)
หมายถึง วางบิล – รับเช็ค ทุกศุกร์ที่ 2 และศุกร์ที่ 4 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

โดยสามารถดูตารางการวางบิล และรับเช็ค ประจำปี 2562 ตามเอกสารดังต่อไปนี้
54321
(0 votes. Average 0 of 5)