คณะกรรมการบริหารบริษัท

คณะกรรมการบริหารบริษัท

คณะท่านผู้บริหาร ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเดินหน้าขององค์กร ไปพร้อมกับพนักงานทุกคน ด้วยความมุ่งมั่น และคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัท
ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้
คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
กรรมการบริหารบริษัท
คุณวายุ ทองพูน
คุณวายุ ทองพูน
กรรมการบริหารบริษัท
คุณพลอยพัชชา บัวนุ่ม
คุณพลอยพัชชา บัวนุ่ม
กรรมการบริหารบริษัท
คุณภัคมล จันทร์หอม
คุณภัคมล จันทร์หอม
กรรมการบริหารบริษัท
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
กรรมการบริหารบริษัท