การใช้สัญญาณมือ ในการบังคับใช้งานเครน

  ปั้นจั่นหรือเครน ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วในงานก่อสร้าง ตลอดจนงานอุตสาหกรรมหลากชนิด ทั้งในโรงงานผลิต-ประกอบรถยนต์ ธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า ท่าเรือ เป็นต้น แต่สิ่งไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวก็คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น ทำให้มีผู้เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นเพียงเพราะปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมปั้นจั่น และผู้ให้สัญญาณด้านล่าง ดังนั้นทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปติดไว้ที่จุดปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนั่นเอง มีดังต่อไปนี้

บทสัมภาษณ์ “คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม”

กว่า 15 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้างอาคาร ภายใต้ร่มเงาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของ ประเทศไทย กลุ่มวิศวกรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น คือการประมูลงานไปจนถึง การบริหารงานหน่วยงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงจนกระทั่งส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยงานทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 โครงการคิดเป็นมูลค่างาน ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางเดิมที่เราคุ้นเคยและเชี่ยวชาญ บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้ แต่สมัยเรียนที่ตั้งใจว่าอยากจะเรียนก่อสร้างก็มุ่งมั่นและตั้งใจเรียนจนจบปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาร่วมก่อตั้ง บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนร่วม 10 กว่าปี เดินบนถนนคนก่อสร้างอาคารมานาน ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนแน่ใจว่าประสบการณ์ที่มีทำอะไรได้มากกว่าการเป็นลูกจ้าง จึงชักชวนเพื่อนสนิทมาร่วมกันสร้างบริษัทนี้ขึ้น สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องบอกว่าไม่สามารถวางกลยุทธ์อะไรได้มากมายเท่าไหร่ เราต้องยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา เพราะเราต้องเจอกับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันตลอดเวลา ซึ่งอาชีพรับเหมาก็คืออาชีพบริการ ลูกค้าของเราก็เป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็ภาครัฐ หรือไม่ก็เป็นหน่วยงานที่เป็นดีเวลลอปเปอร์ต่างๆ เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรเขา และเราก็ต้องทำงานร่วมกับ Consult เราก็ต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าเรา เราไม่สามารถปฏิเสธหรือบอกลูกค้าได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นขัดกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเรา ปฏิเสธลูกค้าไม่ได้ว่าห้ามทำอย่างนั้น หรือบริษัทเราไม่ทำแบบนี้ แต่ทั้งนี้เราต้องหาจุดลงตัวกันใหม่ […]