งานเหล็ก และ พรีคาสท์

มีความชำนาญงาน STEEL WORK จึงพร้อมให้บริการงานออกแบบโครงสร้างเหล็กทั่วไป, โครงสร้างเหล็กพิเศษ พร้อมทั้งให้บริการบริหารจัดการโครงสร้าง STEEL WORK ทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ , จัดหาผู้รับเหมา , งาน Temporary , งานก่อสร้างและการควบคุมงาน เพื่อมุ่งเน้นงานก่อสร้างงาน STEEL WORK ที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และลดต้นทุน
งานเหล็ก และ พรีคาสท์

บริการงานออกแบบโครงสร้างเหล็กทั่วไป, โครงสร้างเหล็กพิเศษ พร้อมทั้งให้บริการบริหารจัดการโครงสร้าง STEEL WORK ทั้งระบบ