Well Care บริการหลังการขาย

เพื่อความสมบูรณ์แบบของการบริการ Well Graded ยังมีฝ่าย Well Care ไว้คอยให้บริการหลังส่งมอบงานทุกๆโครงการ เพื่อรับประกันคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยเราจะส่งทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญไปให้บริการถึงพื้นที่โครงการอีกด้วย
Well Care บริการหลังการขาย
เพื่อความสมบูรณ์แบบของการบริการ Well Graded ยังมีฝ่าย Well Care ไว้คอยให้บริการหลังส่งมอบงานทุกๆโครงการ