การใช้สัญญาณมือ ในการบังคับใช้งานเครน

ปั้นจั่นหรือเครน ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วในงานก่อสร้าง ตลอดจนงานอุตสาหกรรมหลากชนิด ทั้งในโรงงานผลิต-ประกอบรถยนต์ ธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า ท่าเรือ เป็นต้น

งานที่ดีต้องมาจากกระบวนการที่ดี

งานก่อสร้างมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการทำงานอยู่เสมอ เพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง

ป้องกัน และ แก้ปัญหาต่างๆ ในการสร้างบ้าน…

โครงสร้าง ฐานราก เข็ม ฐานราก คือ ส่วนที่ติดกับหัวเสาเข็ม โดยการหล่อให้เป็นตอม่อเพื่อรับโครงสร้างของบ้าน,ส่วนนี้สำคัญมากควรทำตามแบบวิศวกร ไม่ควรตัดลดเพราะ

การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ & เครื่องจักร

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุหมายถึง สิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ไม่ได้ควบคุมหรือไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น

มารตฐานความปลอดภัยในการทำงาน

ทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน คนทำงาน ที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน ส่วนใหญ่มักขาดความเอาใจใส่ ในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทั้งในส่วนตัวคนงานเอง และสถานประกอบการที่ ไม่มีนโยบายเรื่องสุขภาพความปลอดภัย

ไอเดียสร้างบ้านและ OFFICE ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เก่าๆ

สำหรับตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้ไว้สำหรับขนสินค้าซึ่งพบเห็นได้ตามท่าเรือ หรือรถเทนเนอร์ เพื่อใช้ขนสินค้าที่ละมากๆ และยอมมีเสื่อมสภาพไปตามเวลา และนี้เองเป็นที่มาของ