Community Mall

Community Mall

Happy Avenue (Donmuang)

โครงการ Happy Avenue ตั้งอยู่ ดอนเมือง สรงประภาเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า 4 ชั้น , ชั้นจอดรถใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ขาย จำนวน 25 ร้าน จำนวนที่จอดรถจำนวน 118 คัน

Preview