ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
การวางบิล
รับวางบิลทุกวันศุกร์ที่ 2 และวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (โดยยึดตามตารางการวางบิล และรับเช็คของบริษัท)

เอกสารประกอบการวางบิล

กรณีซื้อสินค้า

  1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  2. ต้นฉบับใบกำกับภาษี
  3. ต้นฉบับใบส่งของ (RC)
  4. สำเนาใบสั่งซื้อ (PO)

กรณีงานจ้างเหมา

  1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  2. ต้นฉบับใบส่งผลงานของ sup.
  3. สำเนาใบสั่งจ้าง (WO)
Loading Events

Events for January 2019 › วางบิล-รับเช็ค

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

  • No matching events listed under วางบิล-รับเช็ค. Please try viewing the full calendar for a complete list of events.
Events for January 2019 › วางบิล-รับเช็ค" data-view="month" data-date="2019-01" data-baseurl="http://www.well-graded.com/en/events/month/">

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

การรับเช็คทางบริษัทฯ จะทำการจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 2 และวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สามารถโทรสอบถามยอดเช็คได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน (กรณีเดือนที่มีวันศุกร์ที่ 2 หรือวันศุกร์ที่ 4 ตรงกับวันหยุด จะทำการเลื่อนวันจ่ายเช็คในวันศุกร์ที่ 1 และวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)**กรณี Sup. อยู่ต่างจังหวัด วางบิลได้ทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อครบ Due เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน ให้แจ้งเลขที่บัญชีที่จะโอนมาด้วยทุกครั้งเอกสารประกอบการรับเช็ค

  • ต้นฉบับใบวางบิล
  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน