โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยาและเก็บยา อาคาร Mass Production 6 และพื้นที่ซัก-อบผ้า

296
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยาและเก็บยา อาคาร Mass Production 6 และพื้นที่ซัก-อบผ้า
รายละเอียด

ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยาและเก็บยา อาคาร Mass Production โรง 6 และ พื้นที่ซัก-อบผ้า (Integrated end of line Packing and Storage)

ความคืบหน้าโครงการ
0%
Project

Renovation of Integrated End of Line Packing and Storage Mass Production Building

Owner

The Government Pharmaceutical Organization

Location

Bangkok

54321
(0 votes. Average 0 of 5)