เปิดสไตล์บริหารงาน ‘เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม’ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน…สานฝันวัยเด็กสู่ธุรกิจ

เฉลียงไอเดีย : เปิดสไตล์บริหาร…

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ Brown Condo (J035)

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินกา…

แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) โครงการ เดอะ พอยต์ คอนโด (J021) โครงการ โรงพยาบาลสงขลา (J025)

แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผ…