อาคารโรงงาน PFP Factory

1202
อาคารโรงงาน  PFP Factory
รายละเอียด

งานอาคารโรงงานประกอบด้วย งานโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร พื้นที่ก่อสร้าง 9,500 ตารางเมตร ด้วยระยะเวลาก่อสร้างที่เร่งรัดภายใต้ข้อจำกัดทางสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนของภาคใต้ เป็นสิ่งที่ท้าทาย และช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้แก่ทีมงานเป็นอย่างดี

ความคืบหน้าโครงการ
0%
Project

PFP Factory

Owner

Pacific Fish Processing Co.,Ltd.

Location

Songkhla

54321
(1 vote. Average 5 of 5)