โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวง หมายเลข 1 บริเวณ บ้านชะแมบ (ขาเข้า-ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1516
โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวง หมายเลข 1 บริเวณ บ้านชะแมบ (ขาเข้า-ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด

โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวง หมายเลข 1 บริเวณ บ้านชะแมบ (ขาเข้า-ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่าง
กม.69+700.000 – กม.71+825.000 รวมระยะทาง 2.125 กิโลเมตร
• ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่าง
กม.71+800.000 – กม.72+500.000 รวมระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 

ความคืบหน้าโครงการ
0%

อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

Project

โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวง หมายเลข 1 บริเวณ บ้านชะแมบ (ขาเข้า-ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Owner
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน
Location

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

54321
(0 votes. Average 0 of 5)