โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายห้วยทราย-ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1123
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายห้วยทราย-ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
รายละเอียด

ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 4049 ระหว่าง กม.11+835.000 –
กม.13+417.000 รวมระยะทาง 1.582 กิโลเมตร

ขอบเขตงานหลัก
• งาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง (U-GIRDER)
• งานก่อสร้างทางลอดพร้อมงานระบบระบายน้ำ (UNDER-PASS)
• งานก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE
• งานก่อสร้างที่พักกรมทางหลวง DOH Office

ความคืบหน้าโครงการ
0%

อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

Project

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายห้วยทราย-ปากพะยูนจังหวัดพัทลุง

Owner
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน
Location

จังหวัดพัทลุง

54321
(0 votes. Average 0 of 5)