งานปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

1361
งานปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
รายละเอียด

งานปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

ความคืบหน้าโครงการ
0%

อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

Project

งานปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

Owner

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Location

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

54321
(0 votes. Average 0 of 5)