อบรมและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับกรมธรรม์งานก่อสร้าง

952
อบรมและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับกรมธรรม์งานก่อสร้าง

บริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัดอบรมและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับกรมธรรม์งานก่อสร้าง ในวันอังคารที่ 2 ส.ค. 2559 เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเงื่อนไขกรมธรรม์ในกรณีต่างๆ และสามารถควบคุมจัดการสถานการณ์เสี่ยงภัยในงานก่อสร้างของบริษัทฯภายใต้การดูแลรับผิดชอบของพนักงานได้


54321
(0 votes. Average 0 of 5)