กิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

845
กิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯไปจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560” ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2560 ณ หมู่บ้านข้างเคียงโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ แคราย ซึ่งของขวัญที่นำไปมอบนั้น ได้แก่ ตุ๊กตา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน และขนมขบเคี้ยวต่างๆ มากมาย

โดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและสังคมข้างเคียงต่อไป 💪


54321
(0 votes. Average 0 of 5)