Beger Cup

1030
Beger Cup

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทาง Beger ได้จัดกิจกรรม “ฟุตบอลเบเยอร์สายสัมพันธ์ผู้รับเหมาก่อสร้าง” ทางบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งนักกีฬาของบริษัทเพื่อร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลับมา
 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)