อบรมระบบ BIM บริหารจัดการงานก่อสร้าง

1051
อบรมระบบ BIM บริหารจัดการงานก่อสร้าง

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญเสมอในกระบวนการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยลดภาระ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วันนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่สำหรับเราวันนี้คือการ นำระบบ BIM หรือ Building Information Modelling เข้ามาบริหารจัดการงานก่อสร้าง นี่คืออนาคตของการออกแบบและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในระยะยาว ที่เป็นผู้นำและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่ชัดเจน และจะช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกอุตสาหกรรม

โดยในครั้งนี้ บริษัทฯได้รับโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ BIM จากบริษัท JAI Group CCG International มืออาชีพในวงการ มาช่วยให้พวกเรา เวล เกรด ก้าวสู่ BIM อย่างเต็มรูปแบบ ☝️


54321
(0 votes. Average 0 of 5)