ตารางจ่าย ผู้รับเหมา WS. ปี 2563

เอกสารประกอบการวางบิล (หน้างาน)– เอกสารรับวางบิล WGE (พร้อมลายเซ็น ผู้รับเหมา)– ใบส่งผลงาน Payment– ใบส่งงานผู้รับเหมา WGE (พร้อมลายเซ็น ผู้รับเหมา)– ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้– ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน– ภาพถ่ายประกอบงาน– สำเนาใบสั่งจ้าง (WO)– กรณีบุคคลธรรมดาต้องเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สด)– สำเนาหน้า Book Bank กรณีเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารสอบถามการรับเงินโทร. 02-981-7992-4 ต่อ 109 ตารางจ่ายผู้รับเหมา WS. ปี…

Aloha Pattaya Party Happy New Year 2020

Aloha Pattaya Party Happy New Year 2020 เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดสัมมนา Team Building เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการเป็น Team Work 🤜🤛 และ Service Mind 😊 เพื่อการบริการที่ดี และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก…

SCG D-Biz Mini Marathon

SCG D-Biz Mini Marathon บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมงานวิ่งสำหรับ Dealer และ Partner ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 18.00 น. ณ สนามฟุตบอล…

Renovation of Integrated End of Line Packing and Storage Mass Production Building

รายละเอียด ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยาและเก็บยา อาคาร Mass Production โรง 6 และ พื้นที่ซัก-อบผ้า (Integrated end of line Packing and Storage) ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 Project Renovation of Integrated End of Line Packing…

ลอยกระทง 2562

งานลอยกระทง 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม ในเทศกาลลอยกระทง จัดการประกวดนางนพมาศ พร้อมกระทงคู่ใจ ในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยกระทงรักษ์โลก เลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย หรือวัสดุที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อลดปริมาณขยะในแหล่งน้ำ

คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม 

Sansiri RUN 4 U ครั้งที่ 3

Sansiri Family RUN 4 U วิ่งนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3ณ สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ) เวลา 05.00-09.00 น. 🏃‍♀️🏃‍♂️บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับพันธมิตรคู่ค้า บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิเสริมกล้า ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในประเทศไทย ให้ได้รับ✅ การศึกษาที่ดี✅ โภชนาการที่ดี✅ สุขภาพที่ดีครอบครัวเวลเกรดของเรา ได้ร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศล เพื่อมูลนิธิเสริมกล้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000…