เทศกาลตรุษจีน 2562

งานกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พวกเราจัดกันทุกปี นำทีมโดย นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคล