บทสัมภาษณ์ “คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม”

กว่า 15 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้างอาคาร ภายใต้ร่มเงาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของ ประเทศไทย กลุ่มวิศวกรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น คือการประมูลงานไปจนถึง การบริหารงานหน่วยงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงจนกระทั่งส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยงานทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 โครงการคิดเป็นมูลค่างาน ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางเดิมที่เราคุ้นเคยและเชี่ยวชาญ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของ วงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้…