Sansiri RUN 4 U ครั้งที่ 3

Sansiri Family RUN 4 U วิ่งนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3ณ สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ) เวลา 05.00-09.00 น. 🏃‍♀️🏃‍♂️บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับพันธมิตรคู่ค้า บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิเสริมกล้า ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในประเทศไทย ให้ได้รับ✅ การศึกษาที่ดี✅ โภชนาการที่ดี✅ สุขภาพที่ดีครอบครัวเวลเกรดของเรา ได้ร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศล เพื่อมูลนิธิเสริมกล้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000…