Sansiri RUN 4 U ครั้งที่ 3

1180
Sansiri RUN 4 U ครั้งที่ 3

Sansiri Family RUN 4 U วิ่งนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3
ณ สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ) เวลา 05.00-09.00 น. 🏃‍♀️🏃‍♂️

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับพันธมิตรคู่ค้า บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิเสริมกล้า ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในประเทศไทย ให้ได้รับ

 การศึกษาที่ดี
 โภชนาการที่ดี
 สุขภาพที่ดี

ครอบครัวเวลเกรดของเรา ได้ร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศล เพื่อมูลนิธิเสริมกล้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท อีกทั้งบริษัทของเรายังได้เข้าร่วมการวิ่ง และ ร่วมแจกอาหารให้กับนักวิ่งแบบไม่อั้นอีกด้วย 😍

สุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยคำว่า “เริ่ม” … 💪54321
(0 votes. Average 0 of 5)