คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม