คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

1290
คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)