Renovation of Integrated End of Line Packing and Storage Mass Production Building

รายละเอียด ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยาและเก็บยา อาคาร Mass Production โรง 6 และ พื้นที่ซัก-อบผ้า (Integrated end of line Packing and Storage) ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 Project Renovation of Integrated End of Line Packing…

ลอยกระทง 2562

งานลอยกระทง 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม ในเทศกาลลอยกระทง จัดการประกวดนางนพมาศ พร้อมกระทงคู่ใจ ในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยกระทงรักษ์โลก เลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย หรือวัสดุที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อลดปริมาณขยะในแหล่งน้ำ