SCG D-Biz Mini Marathon

SCG D-Biz Mini Marathon บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมงานวิ่งสำหรับ Dealer และ Partner ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 18.00 น. ณ สนามฟุตบอล…