SCG D-Biz Mini Marathon

1044
SCG D-Biz Mini Marathon

SCG D-Biz Mini Marathon


บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมงานวิ่งสำหรับ Dealer และ Partner ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.30 – 18.00 น.
ณ สนามฟุตบอล SCG Stadium เมืองทองธานี

54321
(0 votes. Average 0 of 5)