ตารางจ่าย ผู้รับเหมา WS. ปี 2563

1608
ตารางจ่าย ผู้รับเหมา WS. ปี 2563

เอกสารประกอบการวางบิล (หน้างาน)
– เอกสารรับวางบิล WGE (พร้อมลายเซ็น ผู้รับเหมา)
– ใบส่งผลงาน Payment
– ใบส่งงานผู้รับเหมา WGE (พร้อมลายเซ็น ผู้รับเหมา)
– ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
– ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน
– ภาพถ่ายประกอบงาน
– สำเนาใบสั่งจ้าง (WO)
– กรณีบุคคลธรรมดาต้องเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สด)
– สำเนาหน้า Book Bank กรณีเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคาร

สอบถามการรับเงิน
โทร. 02-981-7992-4 ต่อ 109

54321
(0 votes. Average 0 of 5)