คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่จาก ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

1173
คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่จาก ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

สำหรับการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563


54321
(0 votes. Average 0 of 5)