ก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันดินพังเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างดินและกัดเซาะฐานราก อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

643
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันดินพังเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างดินและกัดเซาะฐานราก อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
รายละเอียด

งานรางระบายน้ำ และ ป้องกันดินพัง ภายนอก

ความคืบหน้าโครงการ
0%
Project

ก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันดินพังเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างดิน และ กัดเซาะฐานราก อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

Owner

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม

Location

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

54321
(0 votes. Average 0 of 5)