การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

640
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
คุณวิกรม จารุพงศา ประธานกรรมการตรวจสอบ คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE และ คณะกรรมการบริษัทฯ
ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)