โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวง หมายเลข 1 บริเวณ บ้านชะแมบ (ขาเข้า-ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวง หมายเลข 1 บริเวณ บ้านชะแมบ (ขาเข้า-ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา• ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างกม.69+700.000 – กม.71+825.000 รวมระยะทาง 2.125 กิโลเมตร• ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างกม.71+800.000 – กม.72+500.000 รวมระยะทาง 0.700 กิโลเมตร  ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565…

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโรงงาน สำนักงาน 2 ชั้น จัดจ้างจัดหา และ ติดตั้งระบบภายในอาคารประกอบด้วย1. อาคาร GA01 9,250 ตารางเมตร 1 อาคาร2. อาคาร GB01 5,005 ตารางเมตร 1 อาคาร  ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 Project โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน Owner บริษัท…

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายห้วยทราย-ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 4049 ระหว่าง กม.11+835.000 –กม.13+417.000 รวมระยะทาง 1.582 กิโลเมตรขอบเขตงานหลัก• งาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง (U-GIRDER)• งานก่อสร้างทางลอดพร้อมงานระบบระบายน้ำ (UNDER-PASS)• งานก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE• งานก่อสร้างที่พักกรมทางหลวง DOH Office ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 Project โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายห้วยทราย-ปากพะยูนจังหวัดพัทลุง Owner…