ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2565

งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2565 และ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  #WGE #WellGraded #WellGradedEngineeringPLC #รับเหมาก่อสร้าง