สุดยอดสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ แห่งมวลมนุษยชาติ

100 ปี คลองปานามา คลองปานามาเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ปี 1914 โดยใช้เป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาว 77 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก

วิธีช่วยเหลือผู้ที่โดนไฟดูด

ความรุนแรงของการถูกไฟดูดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนโวลต์และแอมแปร์ ของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าสู่ร่างกาย ความต้านทานของเนื้อเยื่อที่กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไป ชนิดของกระแสไฟฟ้า และระยะเวลาที่สัมผัสกระแสไฟฟ้า