โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโรงงาน สำนักงาน 2 ชั้น จัดจ้างจัดหา และ ติดตั้งระบบภายในอาคารประกอบด้วย1. อาคาร GA01 9,250 ตารางเมตร 1 อาคาร2. อาคาร GB01 5,005 ตารางเมตร 1 อาคาร  ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 Project โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน Owner บริษัท…

The Renovation project for X/Ray Irradiation Facilities

รายละเอียด อาคารฉายรังสี ความสูง 3 ชั้น ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 Project The Renovation project for X/Ray Irradiation Facilities Owner Synergy Health (Thailand) Co.,Ltd. Location 700/465 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ…

PFP Factory

รายละเอียด งานอาคารโรงงานประกอบด้วย งานโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร พื้นที่ก่อสร้าง 9,500 ตารางเมตร ด้วยระยะเวลาก่อสร้างที่เร่งรัดภายใต้ข้อจำกัดทางสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนของภาคใต้ เป็นสิ่งที่ท้าทาย และช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้แก่ทีมงานเป็นอย่างดี ความคืบหน้าโครงการ 0% Project PFP Factory Owner Pacific Fish Processing Co.,Ltd. Location Songkhla

Renovation of Integrated End of Line Packing and Storage Mass Production Building

รายละเอียด ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยาและเก็บยา อาคาร Mass Production โรง 6 และ พื้นที่ซัก-อบผ้า (Integrated end of line Packing and Storage) ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 Project Renovation of Integrated End of Line Packing…