Energy Regulatory Commission Office

1672
Energy Regulatory Commission Office
รายละเอียด

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมตกแต่งภายใน อาคารสูง 10 ชั้น ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น งานภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร พร้อมงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร

ความคืบหน้าโครงการ
0%

อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

Project

ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมตกแต่งภายใน

Owner

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Location

ถนนวิภาวดีรังสิต

54321
(0 votes. Average 0 of 5)