แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ ดี คอนโด (J017)

1869
แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ ดี คอนโด (J017)
แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน

ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน (Retention) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ ของงาน และการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่อง กับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่ (J017) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน เรียบร้อยแล้ว

** บริษัท จึงขอประกาศให้ทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ติดต่อขอรับคืนเงินประกันผลงาน ภายใน 30 วัน นับจากได้รับเอกสารฉบับนี้ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่า ผู้รับเหมา / ผู้ขาย สละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว

โดยสามารถดูรายชื่อ ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ที่ค้างเบิกคืนเงินประกันผลงาน โครงการ ดี คอนโด (J017) ตามเอกสารดังต่อไปนี้
54321
(0 votes. Average 0 of 5)