งานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ป่วย

1583
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ป่วย
รายละเอียด

งานปรับปรุงอาคาร และงานก่อสร้างอาคารใหม่ 1 หลัง

ความคืบหน้าโครงการ
0%

อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

Project

งานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ป่วย

Owner

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศุนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

Location

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

54321
(0 votes. Average 0 of 5)