การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1287
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE

นำโดย คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการ , คุณวิกรม จารุพงศา ประธานกรรมการตรวจสอบ , คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอผลประกอบการทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนต่อไป

ทุกท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/bxOWr7-tyWQ

#WellGraded #WGE #WellGradedEngineeringPLC #รับเหมาก่อสร้าง #สร้างอาคาร #สร้างโรงงาน #สร้างคอนโด #สร้างสะพาน

[slide-anything id=”11456″]
54321
(0 votes. Average 0 of 5)