Home page

WHAT WE DO?

SCOPE OF WORK

กว่า 15 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้างอาคาร ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ
ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้

บริการด้านการบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์

Construction

บริการด้านการบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์

Interior

บริการงานออกแบบโครงสร้างเหล็กทั่วไป, โครงสร้างเหล็กพิเศษ พร้อมทั้งให้บริการบริหารจัดการโครงสร้าง STEEL WORK ทั้งระบบ

Steel and Precast

บริการรีโนเวท ต่อเติม ปรับปรุง

Renovate

เพื่อความสมบูรณ์แบบของการบริการ Well Graded ยังมีฝ่าย Well Care ไว้คอยให้บริการหลังส่งมอบงานทุกๆโครงการ

Well Care – After Service

ABOUT US

ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางเดิมที่เราคุ้นเคยและเชี่ยวชาญ ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัท
ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้
กว่า 15 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้างอาคาร ภายใต้ร่มเงาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของ ประเทศไทย กลุ่มวิศวกรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น คือการประมูลงานไปจนถึง การบริหารงานหน่วยงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง จนกระทั่งส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยงานทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ ส่งมอบงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 โครงการคิดเป็นมูลค่างาน ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท

Read More
” ความรู้ ประสบการณ์ เป็นมืออาชีพ และคาดหวังได้ ” 
” งานคุณภาพ ทันเวลา พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความยั่งยืน “
What project do we have?

OUR PROJECTS

  • All
  • Community Mall
  • High Rise Condo
  • Hospital
  • Interior
  • Low Rise Condo
  • Office Building
  • Other
  • Sales Gallery

OUR CLIENTS

Construction
Interior
Office
Renovation

Careers

ร่วมงานกับเรา

Scope of work

ขอบเขตงาน

Contact Form

ติดต่อสอบถาม

Map

แผนที่บริษัท

Map