ตรวจสอบ ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ขาย ขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน

ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26/9/2566  

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน

ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน (Retention) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ
ของงาน และการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่อง กับทางบริษัทนั้น บริษัทขอประกาศโครงการที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอประกาศให้ทางผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่มีรายชื่อ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนเงินประกันผลงาน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าผู้รับเหมา/ผู้ขาย สละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว

ประกาศ
วันที่
เอกสาร
ปี2566
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 ( J043 )
26/9/2566
คลิก
โครงการ งานตกแต่งภายในกรมศิลปกร ( J050 )
26/9/2566
คลิก
โครงการ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ( J044 )
26/9/2566
คลิก
ปี 2565
โครงการ Runesu Thonglor 5 (J041)
20/6/2565
คลิก
โครงการดี คอนโด หาดใหญ่ (J042)
20/6/2565
คลิก